در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه با نومعلمان منطقه باخرز

به گزارش ستاد اطلاع رسانی کانون دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی، دوره ضمن خدمت  ارزشیابی مستمر  با حضور ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه آقای بیژن بابایی  برگزار شد.
این دوره ضمن خدمت  با مشارکت انجمن دانش آموختگان واحد شهید رجایی ، گروه مشاوران جوان و گروه ریاضی آموزش و پرورش شهرستان باخرز با حضور نومعلمان و دبیران متوسطه اول و دوم ، مدیران گروه های ادبیات ، فیزیک،شیمی و... آموزش و پرورش شهرستان باخرز به میزبانی سالن شهدای فرهنگی برگزار شد.
آقای  بیژن بابایی ،عضو هیئت علمی  دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و ریاست دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه  در این نشست با معرفی ارزشیابی مستمر و انواع آن ،راه کار های اساسی در  استفاده و بکارگیری ارزشیابی ارائه کردند.
 


نظرات کاربران