در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه توجیهی ساعت فرهنگی دانشجویان واحد شهید رجایی تربت حیدریه درنیمسال دوم با حضور آقای دکتر بابایی مدیریت محترم دانشگاه وحجت السلام محمد پور امام جماعت دانشگاه مورخه دوشنبه 961123 .

قابل ذکر است در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از سوی دانشگاه برای دانشجویان 3 ساعت فرهنگی در روز های دوشنبه از ساعت 9/30 صبح با عناوین فرهنگی واجتماعی واستفاده از اساتید مجرب  برنامه ریزی شده است .


نظرات کاربران