در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه مسئولین حراست دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان تربت حیدریه در واحد شهید رجایی تربت حیدریه مورخ 10_11_96

در راستای بررسی مشکلات و موانع حوزه های دانشگاهی و فرهنگی در مورخ 10_11_96 جلسه مسئولین حراست دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و نهاد های شهرستان تربت حیدریه با حضور رابط محترم اداره اطلاعات در دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه برگزار شد.


نظرات کاربران