در حال بارگذاری ...

سخنران قبل از خطبه های این هفته نماز جمعه توسط دانشجو :علی رضایی مقدم از دانشگاه فرهنگیان به مناسبت حماسه ۹دی (ستاد جوانان نماز جمعه شهرستان )


نظرات کاربران