در حال بارگذاری ...

برگزاری جشن شب یلدا در دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه

با حضور باشکوه دانشجویان واساتید ومسئولین دانشگاه واجرای برنامه های متنوع وشاد همچون کرسی داغ ،خواندن شعر وسرود وبرگزاری مسابقه

حضور جناب آقای اسدی کارشناس محترم امور مالی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه در برنامه کرسی داغ  جشن شب یلدای دانشجویان


نظرات کاربران