در حال بارگذاری ...

مصاحبه از دانشجو معلم صادق شعبانی واحد شهید رجایی تربت حیدریه در خصوص مسابقه روین دژ توسط خبرنگار صدا وسیمای خراسان رضوی وپخش از اخبار خرسان رضوی در مورخه شنبه 96925


نظرات کاربران