در حال بارگذاری ...
قابل توجه مهارت آموزان ماده 28 :

زمان و مکان شروع دوره های مهارت آموزی

مهارت آموزان محترم

دوشنبه 26 تیرماه 1396 شروع دوره ها می باشد.

مکان دوره ها ساختمان شماره دو دانشگاه ، ساختمان نهضت  قدیم می باشد.


نظرات کاربران