در حال بارگذاری ...

کسب رتبه برتر در اولین همایش استانی مقاله نویسی « جامعه و دانش آموز با نیاز ویژه » در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶ خورشیدی به میزبانی آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی توسط آقایان سعید اعلمی و رامین رحیمی دانشجو معلمان واحد شهید رجایی تربت حیدریه

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه، اولین همایش استانی مقاله نویسی « جامعه و دانش آموز با نیاز ویژه » در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶ خورشیدی به میزبانی آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی برگزار گردید.

در طی این مراسم سرکار خانم مهین توکلی، ریاست آپ استثنایی خراسان رضوی و دکتر قاسمی پور، معاونت مربوطه ضمن خیر مقدم به پژوهشگران، از حضور در میان منتخبین مقالات این همایش ابراز خرسندی و شعف کردند.

به گفته غلامیان، دبیر برگزاری این همایش بالغ بر ۸۸ اثر مقاله به دبیرخانه ارسال شده بود که طی چند مرحله ارزیابی و داوری مقالات توسط هیأت داوری، در نهایت تعداد ۱۶ مقاله پذیرفته شد.

در پایان همایش از پژوهشگران مقالات برگزیده با اهدای تندیس و لوح تقدیر قدردانی شد.

رتبه های برتر دانشگاه های فرهنگیان خراسان رضوی به شرح ذیل است:
  سرکار خانم صدیقه کاظمی، (ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد دختران)، حائز مقام نخست در ارائه مقاله خود در بخش سخنرانی شد.

 آقایان سعید اعلمی و رامین رحیمی هم از واحد شهید رجایی حائز مقام برتر شدند.

 روابط عمومی شهید رجایی تربت حیدریه


نظرات کاربران