در حال بارگذاری ...

اطلاعیه ترم تابستان 1396

اطلاعیه دوره تابستان

قابل توجه کلیه دانشجویان پیوسته ورودی 92و93

  1. شروع کلاسها از 26/04/1396 وپایان آن 01/06/1396 خواهد بود.وشامل 6هفته کلاس ویک هفته امتحانات خواهد بود.
  2. امتحانات از 04/06/1396 تا 08/06/1396 برگزارخواهدشد.
  3. انتخاب واحد از تاریخ 21/04/1396 تا  25/04/1396 خواهد بود.
  4. انتخاب واحد قطعی می باشد وحذف واضافه ندارد.
  5. غیبت در طول دوره تابستان غیر موجه می باشد ونمره صفر برای درس ثبت خواهد شد.
  6. برای میهمان شدن تمام دروس به پردیس /یا مرکز دیگر باید درخواست خود را تا  19/04/1396 در سامانه گلستان ثبت نمایند.
  7. تعداد واحد انتخابی حداکثر 8 واحد خواهد بود.
  8. مسئولیت انتخاب واحد با خوددانشجو است .

دروس ارائه شده دانشجویان پیوسته ورودی 92

ردیف

نام درس

توضیحات

1

نقش اجتماعی معلم

این درس برای کلیه دانشجویان الزامی می باشدودر صورتیکه در ترمهای قبل نگذرانده باید در دوره تابستان بگذرانند.

2

آموزش تطبیقی

(بازنگری مرحله دوم)

این درس با درس انتخابی ، تطبیق خورده بنابراین دانشجویانی که درس بهداشت وایمنی مدارس را نگذرانده اند باید این درس را بگذرانند.

3

نظام تربیتی اسلام

برای دانشجویانی که نگذرانده اند.

4

کارگاه هنر 3

برای دانشجویانی که نگذرانده اند.

 

 

تذکر:

1-دروس انسان در اسلام ومبانی سیاسی نظری اسلام در جدول بازنگری مرحله دوم حذف گردیده بنابراین دانشجویانیکه این دروس را نگذرانده نیازی به گذراندن ندارند .اما در نظر داشته باشید دانشجویانیکه مبانی نظری را گذرانده واخلاق حرفه معلم نگذرانده اند باید به آموزش مراجعه کنند.

2- دانشجویانیکه دروس مانده دیگر دارند.(بصورت تک درس ) وتعدادآنها به حد نصاب کلاس نمی رسد (حد نصاب دروس :عملی 15نفر- تخصصی 25 نفر- عمومی 35 نفر) در صورت تمایل به خوابگاه  به دانشور نیشابور ودر صورت عدم نیاز به خوابگاه به شهید بهشتی مراجعه نمایند.(با دریافت معرفی نامه از آموزش مرکز)

 

دروس ارائه شده دانشجویان پیوسته ورودی 93

ردیف

نام درس

واحد

توضیحات

1

نقش اجتماعی معلم

2

برای دانشجویانی که نگذرانده اند.

2

طراحی واحد یادگیری در آموزش

1

برای دانشجویانی که نگذرانده اند.

3

تفسیرموضوعی قرآن

2

برای دانشجویانی که نگذرانده اند.

4

نظام تربیتی اسلام

3

برای دانشجویانی که نگذرانده اند.

 

 

 درصورت نیاز با شماره 52274624 تماس بگیرید.

آموزش

 


نظرات کاربران