در حال بارگذاری ...

اطلاعیه دوره تابستان 97
دانشجویان کارشناسی پیوسته

اطلاعیه دوره تابستان 97

دانشجویان کارشناسی پیوسته به نکات زیر توجه فرمایید.

1-دوره تابستان مربوط به تمامی دانشجویان ورودی 93 که درس مانده دارندویا دانشجویان (ورودی 95) که دروس افتاده دارندمی باشد.

2- دوره تابستان در واحد دانشور نیشابور(کد واحد 1923) برگزار می گردد.

3-دانشجویان باید حتما فرم میهمانی در پردیس یا مرکز دیگر را درسامانه گلستان پر نمایند در غیر اینصورت مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.

      (مسیر فرم میهمانی :ابتداوارد میز کار خود شوید/وارد منوی پیشخوان خدمت شوید/روی قسمت تقاضای انتقال به صورت میهمان در واحدها ومراکز داخلی کلیک نمایید/گزینه درخواست جدیدرا انتخاب نمایید/کد واحد مقصد(1923 )وارد نمایید/در آخرگزینه ایجاد رابزنید.)/و سپس در قسمت عملیات گزینه تایید و ارسال را انتخاب نمایید. پس از ثبت درخواست و تایید آن باید منتظر تایید امور دانشجویی مرکز باشید یا با شماره تلفن 52274624(آقای امیر کلالی) تماس بگیرید.

4-دانشجویان باید حتما فرم میهمانی را از تاریخ 14/4/97  تا 22/4/97 تکمیل نمایید.

5-حداکثرواحد انتخابی دانشجویان کارشناسی پیوسته 10واحد می باشد.

6-غیبت بیش از حد مجاز (به میزان سه شانزدهم به تناسب تشکیل کلاس) غیر موجه ونمره درس صفر منظور می گردد.

7-انتخاب واحد دوره تابستان ،قطعی است وامکان حذف واضافه دروس وجود ندارد.

8-جدول زمانبندی دوره تابستان

ردیف

شرح فعالیت

محدوده زمانی

1

انتخاب واحد توسط دانشجو معلم

16/04/1397 لغایت 22/04/1397

2

شروع وپایان کلاسها

23/04/1397 لغایت 31/05/1397

3

امتحان دروس ارائه به استاد

01/05/1397لغایت 14/05/1397

4

دریافت کارت ورودبه جلسه امتحان از سامانه

28/05/1397 لغایت 05/06/1397

5

تاریخ شروع وپایان امتحانات

03/06/1397لغایت 07/06/1397

 

 

 

با آرزوی توفیق برای دانشجویان محترم

آموزش واحد شهید رجایی تربت حیدریه


نظرات کاربران