در حال بارگذاری ...

جلسه مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

دومین فراخوان تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان

 

 

تکمیل فرم شماره (1) و (3) جهت حضور در دومین فراخوان تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان

1) دومین فراخوان برای تشکیل مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان در روز پنج شنبه مورخ 97/4/21 (زمان پذیرش از ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 و زمان خروج نهایتاً تا ساعت13 روز جمعه مورخ 1397/4/22 در محل پردیس شهید بهشتی مشهد مقدس خواهد بود

تبصره: در جلسه مجمع عمومی هزینه اسکان و پذیرایی با سازمان است و ایاب وذهاب با خود فرد است.

2)  فرصت اعلام آمادگی و ثبت نام اعضا برای حضور در جلسه مجمع عمومی از 13 تیرماه لغایت 17 تیرماه 1397 تعیین می شود

http://te.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2060

3) پذیرش دانش آموختگان در مجمع عمومی منوط به تکمیل فرم های شماره (1) و (3) است

http://te.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2133

4) دانش آموختگانی که در دوره قبل عضو شده اند، در این دوره نیز در صورتی که تمایل دارند در مجمع عمومی شرکت کنند، فرم (1) و (3) را تکمیل نمایند.

5) دانش آموختگانی که تمایل دارند جزو ارکان انجمن باشند، فرم شماره (2) را تکمیل نمایند.

6) شرکت در انتخابات مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان به صورت وکالتی

  • جلسه مجمع عمومی دانش آموختگان در روز پنج شنبه مورخ 1397/4/21  در پردیس شهید بهشتی مشهد مقدس برگزار می شود. فرصت اعلام آمادگی و ثبت نام اعضا برای حضور در جلسه مجمع عمومی از 13 تیرماه لغایت 17 تیرماه 1397 تعیین می شود. دانش آموختگانی که امکان حضور در جلسه مجمع عمومی را ندارند، می توانند نسبت به رأی گیری وکالتی(برگه وکالت در بخش فرم ها) اقدام نمایند.

 

 

http://te.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2133

http://te.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2132


نظرات کاربران