در حال بارگذاری ...

طرح خداقوت
توصیه های مهم برای دانشجویان در ایام امتحانات

مرکز مشاوره دانشگاه فرهنگیان

جهت آگاه سازی دانشجویان در خصوص کسب مهارت های تحصیلی و نقش آنها در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان در ایام امتحانات محتواهایی در قالب چند فایل و بروشور آماده نموده است که در اختیار دانشجویان قرار گیرد.


نظرات کاربران