در حال بارگذاری ...

برگزاری نشست علمی تخصصی با موضوع تجربه های برتر معلمی( روشهای برتر تدریس ) در قالب ساعت فرهنگی توسط استاد غلامرضا آفتاب سوار از استادان واحد شهید رجایی تربت حیدریه 17_2_97

به گزارش روابط عمومی واحد شهید رجایی تربت حیدریه:

در آغاز این نشست کارشناس پژوهش با بیان اهمیت و ضرورت روش تدریس به عنوان مهمترین ابزار کار معلم در هدف گذاری آموزشی و تربیتی ، فراگیری خلاقانه و علمی آنرا از مهمترین فعالیت های دانشجو معلمان ذکر کرد. در ادامه استاد غلامرضا آفتاب سوار با بیان مراحل علمی روشهای برتر تدریس و بیان برخی نکات مهم به عنوان برترین تجربه های معلمی مطالبی را به دانشجو معلمان ارائه نمود. وی در پایان این نشست تخصصی به پرسش های دانشجویان پاسخ داد.


نظرات کاربران