در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه فرهنگی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه با حضور جناب آقای دکتر مشکاتی مسئول محترم ارزیابی مدیریت امور استانی وایراد سخن پیرامون مسائل ارزیابی دانشجویان 97127


نظرات کاربران