در حال بارگذاری ...

برگزاری اولین جلسه شورای اداری دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه در سال 1397 مورخ سه شنبه 97114

برگزاری جلسه شورای اداری دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه مورخه سه شنبه 97/1/14 .در این جلسه مدیریت محترم دانشگاه جناب آقای بابایی ومعاونت محترم جناب آقای باهوش در سخنانی  ضمن تبریک سال جدید وآرزوی سالی پر از پویایی وتحرک برای همکاران به پیام نوروزی سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری  اشاره وبه خرید کالای ایرانی وصرفه جویی ومدیریت در هزینه های قسمت های مختلف دانشگاه تاکید نمودند.


نظرات کاربران