در حال بارگذاری ...

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت روان وتغذیه در قالب ساعت فرهنگی وآموزش سفیران سلامت با حضور کارشناسان حوزه سلامت معاونت بهداشت شهرستان در دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه .دوشنبه 961221


نظرات کاربران