در حال بارگذاری ...

بازدید جناب آقای دکتر مشکاتی مسئول نظارت و ارزیابی وجناب آقای زارعی کارشناس مسئول آموزش مدیریت امور استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی از دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه مورخه 96/12/20  جناب آقای دکتر مشکاتی وجناب آقای زارعی  با حضور در واحد شهید رجایی تربت  حیدریه از روند فعالیت های آموزشی  وفرهنگی دانشگاه بازدید نمودند . در این بازدید  که مسئولین دانشگاه نیز حضور داشتند ابتدا با حضور درکلاس های درس دانشجویان رشته کودکان استثنایی وعلوم تربیتی ضمن خداقوت به استادان و دانشجومعلمان ، برخی نکات آموزشی را به دانشجویان یادآور شدند ،در ادامه با حضور در مدارس طرح کارورزی از نزدیک در جریان فعالیت های کارورزی دانشجویان قرار گرفتند ،جناب آقای دکتر مشکاتی وجناب آقای زارعی  با حضور در نماز جماعت  ظهر و عصر ، پس از اتمام نماز به دانشجویان  مطالبی در خصوص اهمیت نماز جماعت را بیان کردند .دیدار با نمایندگان دانشجویان واعضاء شورای صنفی ورفاهی از دیگر برنامه های این بازدید بود ،که دانشجویان مشکلات وبرنامه های آموزشی خود را به سمع ونظر مهمانان محترم رساندند .


نظرات کاربران