در حال بارگذاری ...

به مناسبت سالروزتاسیس کانونهای فرهنگی وهنری

،دیدار نماینده کانون فرهنگی ،هنری مسجد دانشگاه واحد شهید رجایی تربت حیدریه وچندتن ازمدیران کانونهابا مهندس موهبتی معاون استانداروفرماندار شهرستان تربت حیدریه


نظرات کاربران